Categories
Chest

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση, τα προσωπικά δεδομένα και… εγώ (;)

Σε λίγες ημέρες πρόκειται να συμμετάσχω σε συνέδριο με τίτλο Whatever happened to Privacy? A Mobilize! Event. Μεταξύ άλλων βασικές ενότητες της συνάντησης αποτελούν:

  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών από την κυβέρνηση
  • Προσωπικά δεδομένα και καταπάτησή τους
  • Ελευθερία έκφρασης και λόγου στο διαδίκτυο

Προσπαθώ να κάνω σχετική αποδελτίωση των ομάδων, φορέων, κινήσεων και δράσεων, τυπικών ή άτυπων, που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα στην Ελλάδα

… και σκέφθηκα να το ανοίξω σε όλους εσάς για να γίνει πιο αποτελεσματική καταγραφή!

Σε περίπτωση που έχετε κάτι σχετικό να αναφέρετε απλά αφήστε το σαν σχόλιο σε αυτό το άρθρο και εφόσον κολλάει με κάποια από τις θεματικές θα μεταφερθεί στην παρουσίαση που θα ετοιμάσω με αναφορά σε εσάς (ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο). Αν ΔΕΝ επιθυμείτε, για οποιοδήποτε λόγο, να σας αναφέρω, απλά ΜΗΝ υπογράψετε το σχόλιό σας.

Εκτός της παρουσίασης, το σύνολο της πληροφορίας θα δοθεί υπό μορφήν άρθρου στην παρούσα ιστοσελίδα (το περιεχόμενο της οποίας δημοσιεύεται κάτω από άδεια Creative Commons)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα παρακαλούσα θερμά να μην γίνει εκμετάλλευση του άρθρου για επίθεση σε φυσικά πρόσωπα, ομάδες, κόμματα, δράσεις, κλπ.

Categories
Chest

Pro or against software patents? Think again.

Regardless of what you know about patents or the free software movement and whether you approve them or not, “Patent Absurdity” is a documentary you should definitely watch. Not because you will become an expert on the field but because, if you are like me, you read about all these legal fights between Apple, Microsoft, Google, and so forth and you wonder whether you or your company are likely to be sued for one of your software projects because of a “hidden patent” somewhere inside your source code.

The film is also available for download (free of charge) in various formats and qualities. In addition there is a section with subtitles in various languages.

Finally “Patent Absurdity, how software patents broke the system” makes special reference to Ben Klemens’es “Math You Can’t Use: Patents, Copyright, and Software”and James Bessen’s “Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk”.

PS: I adore the part where Richard Stallman explains why Beethoven couldn’t compose productively nowadays. What’s your favourite part? Let me know by leaving a comment!

Categories
Chest

“Hello World” in… Ook?

Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook.
Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook?
Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook. Ook! Ook.
Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook.
Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook.
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook? Ook!
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook.

🙂

Via Wolfram Rösler‘s Hello World Collection
Find more about Ook language here!

Categories
Chest

Getting out of the swamp

Once upon a time there was a guy. A greedy guy. An excellent professional but greedy guy. Hardworking person, excellent professional… but greedy guy. Well you get the point.

Being all the above, as you might have imagined, led to a great deal of work. Hours of work on a daily basis. Hours of interesting work though. Not errands or other tasks that lead to self-destructive feelings. Just tones of interesting work 🙂

After following his work-acholic schedule for several months, one Sunday, completely out of the blue, he decided to give himself a break. He worked until 04.00, as usual, slept for about five hours and, when he woke up, got dressed, got inside his car, and left.

[adinserter block=”1″]

It was about 12.00 when he reached a nearby forest. He parked his car and entered. Wandered for a while and found himself standing on a glade. He sat down and ate a big sandwich he had prepared and drank a bottle of milk. Being not hungry any more, he continued his walk to the woods. He was now far away of his car but he didn’t seem to care. He kept walking.

It was about 17.00 when he reached a strange place. There were trees but also a lot of water. And mud. A swamp. He had heard that swamps can be very dangerous places. This swamp though, was strangely attractive. He wanted to enter. Explore it. A couple of movies came to his mind and he had a plot made up for himself at no time.

Without further thought he entered the swamp and started walking, to reach the other side. He was trying to have always a tree to grab in case he started sinking. He was doing well when the trees ended and only mud was ahead. He now had to make a decision. Either continue and have faith, or go back.

He then realized that the biggest part of his life was exactly like this walk in the swamp. Always trying to follow the safest path. No challenges. No risk. He felt predictable. Common. Annoyingly common. So he went ahead.

After a couple of steps the expected happened. He started sinking into the swamp. At first he impulsively tried to stay on surface but soon he realized he was only making things worse. So he relaxed and waited. After a couple of minutes he understood that by the moment he had stopped fighting he had not sank at all. Slowly he started to practically swim to reach a nearby floating piece of wood. A few moments later he had grabbed the wood and confidently was approaching solid ground.

It was almost 20.00 and the hardworking person, excellent professional… but greedy guy was sitting to the ground of a dark swamp, covered with mud and dirt, speculating on his experience. Suddenly, he had a revelation. He stood up and left.

Next day, our friend woke up, as usual, at about 06.00. Washed his face, dressed up and left for work. He stopped, as usual, to buy coffee and after that went to the company. There, he went straight to the manager and handed over his resignation. The manager, stumped, asked him what had provoked a decision like this.

“I decided to join the company as a partner” he said and smiled. I’ll come back next week to present my ideas to the boss. “You got to be kidding” said the manager. “For ten years you worked as an employee. I don’t see how you can afford becoming a partner. But even if you can. Why now?”. “I do have the money” said the so far hardworking person, excellent professional… but greedy guy. “As for your timing question… something happened yesterday, that made my day…

Categories
Chest

I own a «Corked, a memoir» copy. And it’s signed!

Lately, good things happen in my life. As a matter of fact it wouldn’t be an exaggeration to tag the current period as “a series of fortunate events”. Therefore, since I haven’t updated my blog for some time now, be prepared for a combo of “good things happen to my life” posts.

Today’s article has to do with a “late Christmas present” I received some days ago. Miss Kathryn Borel’s “Corked, a memoir” (if you don’t know what I am talking about have a look here). To cut a long story short Kathryn kindly sent me a copy of her first book as a gift. I’ve already started reading it and, as expected, it is a really interesting work. Want to know what the best part is? It is signed! (you can find exhibits below…).

NOTE: For my Greek friends that may not be proficient with handwritten English…

“dearest apostolos, you are and always will be my very first greek fan. i hope you like the book, even though it is highly undemocratic and is without math … things I know greeks value the most. kathryn borel”

SUBNOTE: By “even though it is highly undemocratic and is without math …” Kathryn refers to a comment she made the very first time we spoke that she is fond of Greece which she has affiliated with Democracy, Math and the Olympic Games

NOTE (2): The date is November 17th, 2009 so it wasn’t actually a late Christmas present, just came from far, far away 🙂

Categories
Chest

Drinking wine… with Kathryn Borel Jr.

corked_cover

( You can find the original post of this article, in Greek,  to www.newsfilter.gr. No plagiarism, it was posted by me as well! )

«Corked, A memoir», by Kathryn Borel Jr. A book about herself, her father and… wine.  The history about a journey to the province of France, wherever wine is produced. A journey with two destinations. The initiation of the daughter to the secrets of wine, and therefore her father’s.

Kathryn Borel Jr. was born in Toronto, Canada. Her father was a hotelier. She has a younger brother. She spent her first  years living in various hotels to finally settle in Quebec, Canada. Later, personal reasons made her return to Toronto, where she still lives. She works for Canadian Broadcasting Company making food and wine reviews in print and for radio. She is the author of the column «Indignities». «Corked. A memoir» is her first book to be published.

Apart from her exceptional writing skills and her special pen, I find Kathryn Borel being a really interesting video persona. You can see for yourself in the videos that follow where you’ll find Kathryn prologizing her brand new book in a rather playful way.

(Featured image courtesy of public-domain-image.com)