Categories
Technology

Χρησιμοποιώντας ευέλικτες μεθοδολογίες για να ανακαλύψουμε τις ανάγκες του δημότη.

Ένα αστικό πείραμα!

Οι ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης (agile practices) είναι μια σειρά από πρακτικές που χρησιμοποιόυμε στην ανάπτυξη λογισμικού με στόχο να αναπτύξουμε το λογισμικό συνεργατικά, η ομάδα να είναι αυτο-οργανούμενη και διαλειτουργική με τους πελάτες / χρήστες τους οποίους ενδιαφέρει η εφαρμογή που αναπτύσσουμε. Οι ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης έγιναν διάσιμες το 2001 όταν δημοσιεύθηκε το Μανιφέστο για την Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού (Manifesto for Agile Software Development). Ο ευέλικτος τρόπος ανάπτυξης λογισμικού χρησιμοποιείται σήμερα κατά κόρον από ομάδες ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα αλλά και από πολλές νεοφυείς εταιρείες (start-ups).

Οι ιστορίες χρήστη (user stories) είναι μία απο΄τις πρακτικές ευέλικτης ανάπτυξης. Είναι ένας απλός τρόπος περιγραφής απαιτήσεων από τον τελικό χρήστη της εφαρμογής σε φυσική γλώσσα που ακολουθεί το εξής τρίπτυχο:

Σαν [ΡΟΛΟΣ]

Θα ήθελα [ΑΝΑΓΚΗ]

Ώστε [ΩΦΕΛΙΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ]

Με τις ιστορίες χρήστη, στόχος μας είναι να εμπλέξουμε τους τελικούς αποδέκτες της εφαρμογής που θέλουμε να υλοποιήσουμε, από νωρίς στον σχεδιασμό και, μέσα από τις ιστορίες τους, να αντιληφθούμε τις πραγματικές ανάγκες τους. Στην συνέχεια οι ιστορίες (και άρα οι ανάγκες που εμπεριέχονται σε αυτές) προτεραιοποιούνται ώστε να μεταφραστούν σε τεχνικές απαιτήσεις της εφαρμογής που θέλουμε να αναπτύξουμε, από τους προγραμματιστές.

Ιστορίες χρήστη στην τοπική αυτοδιοίκηση

Όπως ένας χρήστης έχει συγκεκριμένες ανάγκες που επιθυμεί να ικανοποιηθούν όταν λάβει στα χέρια του την τελική εφαρμογή (π.χ. για εφαρμογή κινητού, μια ιστοσελίδα ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα), έτσι και ένας δημότης έχει συγκκεριμένες ανάγκες που επιθυμεί να ικανοποιούνται στον δήμο που κατοικεί.

Περισσότερο πράσινο, καλύτερο οδόστρωμα, περισσότερος φωτισμός, καλύτερες προβλέψεις για ΑΜΕΑ, γειτονιές φιλικές προς τα κατοικίδια, περισσότερο parking, μπορεί να έιναι κάποιες από αυτές.

Οι κατά τόπους Δήμοι μπορεί να προσφέρουν κάποια online φόρμα επικοινωνίας, κάποιο τηλεφωνικό κέντρο ή ακόμη και κάποια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για την αποστολή καταγγελιών ή προτάσεων για την αναβάθμιση του δήμου. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες δεν βρίσκονται σε ιδιαίτερα εμφανή σημεία ή δεν γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια από τον δήμο να αναδείξει αυτούς του μηχανισμούς ανατροφοδότησης (feedback) από τον δημότη. Επίσης, τέτοιου είδους κανάλια ανατροφοδότησης συνήθως αφορούν πολύ συγκεκριμένα αιτήματα (π.χ. καταγγελία επικινδυνότητας κτηρίου, παρατημένο όχημς, καμμένη λάμπα, πρόβλημα στο οδόστρωμα) και δεν επιτρέπουν τον δημότη να μπορέσει να συνεισφέρει μια πιο γενική επιθυμία του.

Οι ιστορίες χρήστων για έναν δήμο μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού εάν η εκάστοτε δημοτική αρχή θελήσει να λάβει γνώση. Μπορούν να μετατρέψουν την συνήθη, από επάνω προς τα κάτω, λογική διοίκησης:

η δημοτική αρχή κάνει ένα πλάνο και το υλοποιεί και θα κριθεί στις επόμενες εκλογές

σε από κάτω προς τα επάνω:

οι ανάγκες των πολιτών είναι αυτές που αντανακλώνται στις ιστορίες χρήσης. Η δημοτική αρχή θα πρέπει να αναπροσαρμόσει το πλάνο της ώστε να καλύψει κατά προτεραιότητα όσες πιο πολλές από αυτές μπορεί και στον καλύτερο δυνατό βαθμό.

User Stories: Θεσσαλονίκη

Εν όψει των δημοτικών εκλογών του 2023, δημιούργησα ένα πολύ γρήγορο πρωτότυπο μιας εφαρμογής που μπορεί να επιτρέψει στους δημότες της Θεσσαλονίκης να συνεισφέρουν τις επιθυμίες τους (υπό μορφή ιστοριών χρήστη).

Η εφαρμογή είναι απόλυτα ανώνυμη και δεν ζητούνται ούτε αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Όλες οι προτάσεις κατηγοροποιούνται ανά Δήμο ενδιαφέροντος και είναι διαθέσιμες ελεύθερα και ανοικτά για να τις βλέπουν όλοι.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου: https://bio.link/userstoriesskg. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας θα δείτε την παρακάτω οθόνη:

Διαλέγοντας τον Δήμο που σας ενδιαφέρει, θα δείτε μία Google Form μέσα από την οποία θα μπορέσετε να υποβάλετε την ιστορία χρήστη:

Όλες οι ιστορίες μαζεύονται σε ένα κεντρικό υπολογιστικό φύλλο Google και είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον σύνδεσμο κάτω από άδεια Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές (CC BY 4.0). Επομένως όλοι, πολίτες, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ερευνητές, κ.ο.κ. μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τα να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

(Photo credit: Leandros Papakarmezis)

By A.

Hello. I am Apostolos Kritikos. A Software Engineer and Researcher “made in Greece”. I love coffee, music and doing the lindy hop (swing dancing).